Vasili Nikitich Rukavishnikov
(1811 - 1883)

Nikolai Ilarionovich Kozlov
(1814 - 1889)

Elena Kusminichna Veretennikov
( - 1879)

Olimpiada Kirovna N.N.

 

Ivan Vasilievich Rukavishnikov

Olga Nikolaevna Kozlov

bd. 1843
dd. 23 Feb 1901, St.Petersburg

Landowner (Estate of Vyra and, from c.1880, Rozhdestveno), philanthropist

SM 66, 72, 165-166

bd. 1845
dd.
15 Jun 1901

SM 66, 121


Children (8, five dying in infancy):

Vladimir Ivanovich Rukavishnikov
Vasili Ivanovich Rukavishnikov
Elena Ivanovna Rukavishnikov


Contents * Index * Surnames